Kiralık Dedektör

Yer Altı Görüntüleme Cihazı

Çeşitli topraklarda ve kayalık alanlarda araştırılmakta olan zeminin sertlik ve yumuşaklık oranını sistematik olarak ölçebilen yer altı görüntüleme cihazına zemin etüt cihazı denir. Yeraltı odaları, tüneller, madenler, boşluklar ve mahzenler gibi geniş alanlar inşa edilebilir ve görsel olarak render cihazlarına aktarılabilir. Yeraltı video kayıt sistemleri iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bunlar GPR ve Direnç sistemleridir.

Yer Altı Görüntüleme Cihazı

Yer Altı Görüntüleme Cihazı Özellikleri

GPR radar sistemi cihazları, farklı frekans ölçümlerine göre yüzey ve derin aramada ve 3 boyutlu görüntüleme sistemine aktarımda çok yüksek performans göstermektedir. Çoğu yeraltı görüntüleme cihazı, yere sinyal gönderen sistemler değil, bunun yerine yerden gelen frekansları tanıyarak yer çeşitliliği hakkında bilgi sağlayan sistemlerdir. Yer altı görüntüleme cihazları sensörler veya antenler ile veri toplarken, bazı modeller ise sensörleri ile veri toplamaktadır. Yer altı görüntüleme cihazları farklı özelliklere sahiptir ve fiyatları markadan markaya değişmektedir.

 Yer Altı Görüntüleme Cihazı Tavsiye

Özdirenç sistemleri genellikle madenlerin teknik keşfi ve su kaynaklarının yerinin tespiti için kullanılır. Dirençli kazık yapısına sahip yer altı sistemleri, elektrik direncini zemine iterek zemine iletilen enerjiyi aktararak sonuç üretir. Elektrik gücü ve MHz frekansı açısından Gücün 100 Mhz kadar gösterebilir.

1970'li yıllardan beri keşfedilen ve her geçen gün büyüyen yer altı görünyüleme cihazları marka ve anten gücü olarak 50 MHz ile 100 MHz arasında değişmektedir.

Yeraltı görüntüleme cihazları çeşitli şekillerde çalışır. Bunlar;

İnşaat binası

arkeolojik kazılar

Jeofizik Etütler ve Etütler

Endüstriyel Araştırma

Arkeologlar ve araştırmacılar, inşaat çalışmaları için temelin depreme dayanıklılığını belirlemek amacıyla toprağın yumuşaklığını ölçmek amacıyla, bölgede yer altı kalıntıları ve anıt ve mezar gibi vadiler aradılar ve büyük ölçekli sanayi için kullanılacak araştırma.

Yer Altı Görüntüleme Cihazı Fiyatı

Yer Altı Görüntüleme fiyatları marka ve modele göre değişiklik göstermektedir. Özellikleri ise cihazın kullanım alanı ve üretim amacına göre çeşitlilik gösterir. Ortalama olarak 900 € ile 20.000 € arasında değişmektedir.

Yer Altı Görüntülem Cihazı Yorumları

Yeraltı görüntüleme cihazları, zeminin sertliğini ölçen bir zemin etüt ekipmanıdır ve aslında bu ekipmanlar jeofizik veya madencilik teknik aramalarında kullanılmaktadır. Ayrıca yer altı görüntüleme cihazları yer altı odaları, mezarlar, mahzenler, tüneller gibi yapıların derinlikleri ve büyüklükleri hakkında bilgi verebilmektedir ki bu hazine avcıları için oldukça faydalıdır. Yeraltı görüntüleme ekipmanı genellikle amatörler tarafından kullanılır, bu nedenle ekipmandan gelen verileri okumak için profesyonel yardım gerekir ve yanlış veri analizi çok israflı bir kazıya yol açabilir.